math

Trains :

Booking available in advance 120 days for Honnavar and Kumta railway station.

Bus & Auto :

Kumta railway station to Haldipur Math 12 km.
Honnavar railway station to Haldipur Math 5km.

contact details

  • SRI SAMSTHAN HALADIPUR SHANTASHRAM MATH
    Haldipur, Taluka-Honnavar (Uttar Kannada)
    Pin Code : 581327
  • 08387 254303

Car :

N.H.17 Mumbai -> Madgaon -> Karwar -> Kumta -> Haldipur Cross
N.H.4 Mumbai -> Pune -> Belgaum -> Ankola -> Gokarna -> Kumta -> Haldipur Cross

Feedback form

 

Chairman :
Dr Suraj P Kanekar 
Mob No. : 09766621189
president : 

P.P. Vishnudas

Mob No. : 9895290959

Vice President :
Shri Pandurang Kanekar
Mob No. : 09423287001
Gen. Secretary :
Capt. Suhas U Verekar
Mob No. : 09422443685
Treasurer :
Shri Pravin H. Shet
Mob No. : 09833149432, 08652062331
Joint Secretary :
Shri Sanjeev Sawant
Mob No. : 08668623017
Members :
Shri Sunil Kanekar – Mob. No. : 09422629468
Shri Manoj S Nayak – Mob No. : 099 80 092209
Shri Ganesh Shetti – Mob No. : 09008446262
Shri Kiran J Shet – Mob No. : 07875556892

YesNo